Serving
the
Exoplanet
Science
Community

ExSoCal2016: An Exoplanet Orbital Interaction

September 22-23, 2016

Hameetman Auditorium, Cahill Building, California Institute of Technology

Attendees (89 as of September 1)

Christian Aganze (UCSD)
Rachel Akeson (NExScI/IPAC)
Etienne Bachelet (LCOGT)
Konstantin Batygin (Caltech)
Bjorn Benneke (Caltech)
Clinton Bockstiegel (UCSB)
Marta Bryan (Caltech)
Geoff Bryden (JPL)
Adam Burgasser (UCSD)
Vincent Carpenter (CSUN)
Leonardo Cassara (UFRJ/CSUN)
Yayaati Chachan (Caltech)
Elodie Choquet (JPL)
Damian Christian (CSUN)
Jessie Christiansen (NExScI)
Giulia Collura (UCSB)
Jeff Crane (Carnegie Observatories)
Trevor David (Caltech)
Matias Diaz (Carnegie Observatories)
Courtney Dressing (Caltech)
Mario Flock (JPL/Caltech)
Lizxandra Flores Rivera (California State University, Los Angeles)
Benjamin Fleury (JPL/Caltech)
Neelay Fruitwala (UCSB)
Elise Furlan (NExScI/Caltech)
Peter Gao (Caltech)
Scott Gaudi (The Ohio State University/JPL)
David Guevel (UC Santa Barbara)
Brad Hansen (UCLA)
Calen Henderson (JPL/Caltech)
Ingolf Heinrichsen (JPL)
Ninos Hermis (JPL)
Lynne Hillenbrand (Caltech)
Blake Hord (CSUN)
Aishwarya Iyer (JPL/CSUN)
Nathan Jagannathan (Caltech)
Rebecca Jensen-Clem (Caltech)
Tiffany Kataria (JPL/Caltech)
Heather Knutson (Caltech)
Jessica Krick (Spitzer Science Center)
Isabel Lipartito (University of California, Santa Barbara)
Ana Lobo (Caltech)
Jesse Lopez (CSUN)
Juan Lora (UCLA)
John Lou (JPL)
Wladimir Lyra (JPL/CSUN)
Eric Mamajek (JPL)
Demian Marchione (JPL/Caltech)
Dimitri Mawet (Caltech)
Seth Meeker (UCSB)
David Meier (Caltech/JPL)
Camilo Mejia Prada (JPL)
Tiffany Meshkat (JPL)
Max Millar-Blanchaer (JPL)
Rhonda Morgan (JPL)
Henry Ngo (Caltech)
Ricky Nilsson (Caltech/Stockholm University)
Antonija Oklopcic (Caltech)
Matt Orr (Caltech)
Rahul Patel (IPAC/Caltech)
Erik Petigura (Caltech)
Danielle Piskorz (Caltech)
Ana-Maria Piso (UCLA)
Amanda Rowen (CSUN)
Garreth Ruane (Caltech)
Kevin Schlaufman (Carnegie Observatories)
Hilke Schlichting (UCLA)
Joshua Schlieder (NExScI/Caltech)
Avi Shporer (JPL)
Yossi Shvartzvald (JPL)
Garima Singh (JPL)
Sean Snyder (CSUN)
Christopher Spalding (Caltech)
Vlada Stamenkovic (Caltech/JPL)
Daniel Stern (JPL/Caltech)
Natalia Storch (Caltech)
Laura Tenelanda (JPL)
Johanna Teske (Carnegie Observatories)
Neal Turner (JPL/Caltech)
Julian van Eyken (NExScI/Caltech)
Gautam Vasisht (JPL)
Alex Walter (UCSB)
Ji Wang (Caltech)
Bill Welsh (SDSU)
Michael Werner (JPL)
Ian Wong (Caltech)
Marie Ygouf (Caltech)
Robert Zellem (JPL)
Ben Zuckerman (UCLA)


back to main ExSoCal 2016 page

(last updated September 16th, 2016 16:09:17)